World's First AI News Anchor Debuts In China - Technologies.work

Loading...
Loading...

World's first ai news anchor debuts in china

Download video Channel: CNBC Television

World's first AI news anchor debuts in China Đi thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng BBC News tiếng Việt Tonight Showbotics: Jimmy Meets Sophia the Human-Like Robot Trung Quốc không biết làm gì để đối phó với Trump | Trí Thức VN Người Trung Quốc đang tìm đường tháo chạy | Trí Thức VN Inside the Japanese Hotel Staffed by Robots Why China is building islands in the South China Sea AVG, Vũ Nhôm, các đại án và vai trò cá nhân 'Người đốt lò' Nguyễn Phú Trọng - BBC News Tiếng Việt Inside China's High-Tech Dystopia Tiết lộ gây sốc về thực trạng kinh tế Trung Quốc | Tiêu điểm quốc tế | ANTG Why is Singapore so rich? | CNBC Explains The incredible inventions of intuitive AI | Maurice Conti Trump Meets Kim Jong Un in DMZ, Becoming First U.S. President to Enter North Korea

World's First Ai News Anchor Debuts In China

china’s State-run News Agency Just Unveiled The Ai-powered Anchor At China’s World Internet Conference. The News Anchor Is Modeled On A Real Presenter Named Zhang Zhow. The Anchor Learns From Live Broadcast Videos And Is Able To Man The News Desk 24-hours A Day.

loading...

Comment : World's first ai news anchor debuts in china

Keyword most popular