China's Xinhua Agency Unveils World's First AI News Presenters - Technologies.work

Loading...
Loading...

China's xinhua agency unveils world's first ai news presenters

Download video Channel: The Telegraph

China's Xinhua agency unveils world's first AI news presenters Tàu Mỹ 'thách thức' tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc Đi thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng BBC News tiếng Việt Tonight Showbotics: Jimmy Meets Sophia the Human-Like Robot AVG, Vũ Nhôm, các đại án và vai trò cá nhân 'Người đốt lò' Nguyễn Phú Trọng - BBC News Tiếng Việt This Might Be the Most Life-Like (And Creepiest) Robot Ever Built Chuẩn đô đốc Mỹ trả lời BBC về Bãi Tư Chính trên tàu sân bay USS Ronald Reagan Đây là chiếc máy bay Boeing 787-10 đầu tiên về Việt Nam 289 thành tựu của Trump trong gần 2 năm làm Tổng thống Mỹ | Trí Thức VN Một ngày trên hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ Quan hệ Việt - Mỹ sẽ đi về đâu? China's female fighter pilots show their mettle Trung Quốc không biết làm gì để đối phó với Trump | Trí Thức VN

China's Xinhua Agency Unveils World's First Ai News Presenters

News.co.uk and YouTube.com/NewsTV are websites of The News, the UK's best-selling quality daily newspaper providing news and analysis on UK and world events, business, sport, lifestyle and culture.

https://twitter.com/telegraph

Follow us on Twitter:

http://www.facebook.com/telegraph.co.uk

Like us on Facebook:

http://www.youtube.com/subscription_c...

Subscribe:

http://www.telegraph.co.uk/

Get the latest headlines:

Chuyên mục: News Telegraph
loading...

Comment : China's xinhua agency unveils world's first ai news presenters

Keyword most popular