2019 Human Centered Artificial Intelligence Symposium - Technologies.work

Loading...
Loading...

2019 human centered artificial intelligence symposium

Download video Channel: Stanford

2019 Human-Centered Artificial Intelligence Symposium Full: Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 How AI can save our humanity | Kai-Fu Lee Bài giảng hay nhất của Lê Thẩm Dương - Bài giảng Kỹ năng mềm cực hay #LeThamDuong The incredible inventions of intuitive AI | Maurice Conti Làm Chủ Thân Tâm - Người Phật Tử Cần Biết (HAY) Julian Treasure: Nói thế nào để người khác muốn nghe Tự thuật chấn động của vị hòa thượng đã mở thiên mục - Tinh Hoa TV Sam Harris on Artificial Intelligence The secrets of learning a new language | Lýdia Machová Tóm tắt nhanh lịch sử Đông Đức-Tây Đức - Phần 2/2 Học 1 ngoại ngữ trong vòng 6 tháng với 5 quy tắc và 7 hành động cơ bản . Đánh thức năng lực vô hạn (Full) - Anthony Robibins | Sách nói hay

2019 Human Centered Artificial Intelligence Symposium

https://hai.stanford.edu/events/2019-...

artificial Intelligence Will Be The Most Consequential Technology Of The 21st Century—augmenting Human Capabilities, Transforming Industries And Economies, And Reshaping Societies. The Stanford Institute For Human-centered Artificial Intelligence (hai) Was Established To Advance Ai Technology And Applications, And To Provide Leadership In Understanding And Influencing Its Impact On The World. Join Us Via Livestream For Our 2019 Symposium On March 18. For More Information:

loading...

Comment : 2019 human centered artificial intelligence symposium

Keyword most popular